dienstverlening

Taurus bouwadvies verricht activiteiten op het gebied van:

prognosticeren schadeverwachting
(mede) bepalen invloedsgebied
analyse schadegevoelige objecten
schadeverwachting (trillingen/zettingen)
compenserende maatregelen
budgetteren schadeverwachting

bouwkundige inspectie en monitoring
bouwkundige vooropname/eindschouw
rapportage en registratie
landmeetkundige metingen (i.s.m. derden)
monitoring rekstrookjes en metingen

schadeonderzoek
vergelijk schade en rapport vooropname
analyse ontstaan schade (bouw)activiteit/bouwaard/bouwjaar)
vaststellen causaal verband
analyse mogelijkheden tot herstel
budgettering herstelkosten/vaststellen schadeloosstelling

Voor nadere informatie en afstemming kunt u contact met ons opnemen.