geschiladvisering

Bij de voorbereiding en uitvoering van projecten in de burger– en utiliteitbouw, bij renovatie en sloop wordt veelal gebruik gemaakt van adviseurs uit diverse disciplines. Er bestaat veel aandacht voor de juist te kiezen projectvorm, de methode van aanbesteden en de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer(s).
Specifieke bestekvormen als STABU en RAW zijn beschikbaar waarin veelal verregaande verplichtingen en kwaliteitseisen zijn opgenomen als NEN, NPR en KOMO.
Tenslotte bestaat er in toenemende mate aandacht voor de nazorg van het project, de onderhoudsverplichting van de aannemer en te verstrekken garanties op het werk of onderdelen daarvan.

Ondanks alle mogelijke aandacht in de voorbereiding en uitvoering, kunnen tussen partijen toch verschillen van inzicht ontstaan over de onderling aangegane verplichtingen. Hoewel het de voorkeur geniet deze verschillen van inzicht zo mogelijk “in de minne” te regelen en op te lossen, is toch veelal de inzet van een onafhankelijk deskundige gewenst.

Een goede buur is beter dan een verre vriend.
Helaas ontstaan er tussen buren soms verschillen van inzicht over een gerealiseerde aanbouw, een lekkage op de erfscheiding of een doorgevoerde verbouwing, waarvan de ander hinder ondervindt.
Ook hier is de tussenkomst van een onafhankelijk deskundige veelal gewenst.